Friday, 10/04/2020 - 03:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Dịch Vọng B

Thời khóa biểu học online các khối lớp

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE KHỐI 1

(Từ 23/3/2020 đến 27/3/2020)

Lớp

Thời gian học

Thứ/ Môn học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1A1

20h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

1A2

20h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

1A3

20h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

1A4

20h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

1A5

20h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

1A6

20h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

1A7

20h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

1A8

20h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE KHỐI 2

(Từ 23/3/2020 đến 27/3/2020)

Lớp

Thời gian học

Thứ/ Môn học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

2A1

20h

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

2A2

20h

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

2A3

20h

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

2A4

20h

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

2A5

20h

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

2A6

20h

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

2A7

20h

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

2A8

20h

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

2A9

20h

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE KHỐI 3

(Từ 23/3/2020 đến 27/3/2020)

 

 

LỚP

 

THỜI GIAN HỌC

 

THỨ/MÔN HỌC

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

3A1

20h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

3A2

20h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

3A3

20h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

3A4

20h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

3A5

20h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

3A6

20h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

3A7

19h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

3A8

20h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

3A9

20h

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH VÀ HỌC ONLINE KHỐI 4

 (Từ 23/3/2020 đến 27/3/2020)

LỚP

THỜI GIAN HỌC

THỨ/MÔN HỌC

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

4A1

19h45

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

20h30

Toán

T. Việt

 

Toán

 

 

4A2

19h45

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

20h30

Toán

T. Việt

 

Toán

 

 

4A3

19h45

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

20h30

Toán

T. Việt

 

Toán

 

 

4A4

19h45

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

20h30

Toán

T. Việt

 

Toán

 

 

4A5

19h45

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

20h30

Toán

T. Việt

 

Toán

 

 

4A6

19h45

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

20h30

Toán

T. Việt

 

Toán

 

 

4A7

19h45

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

20h30

Toán

T. Việt

 

Toán

 

 

4A8

19h45

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

20h30

Toán

T. Việt

 

Toán

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE VÀ HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH KHỐI 5

 (Từ 23/3/2020 đến 27/3/2020)

 

LỚP

THỜI GIAN HỌC

THỨ/MÔN HỌC

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

5A1

19h40

Toán

 

T. Việt

Toán

 

 

20h30

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

5A2

19h40

Toán

 

T. Việt

Toán

 

 

20h30

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

5A3

19h40

Toán

 

T. Việt

Toán

 

 

20h30

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

5A4

19h40

Toán

 

T. Việt

Toán

 

 

20h30

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

5A5

19h40

Toán

 

T. Việt

Toán

 

 

20h30

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

5A6

19h40

Toán

 

T. Việt

Toán

 

 

20h30

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

5A7

19h40

Toán

 

T. Việt

Toán

 

 

20h30

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

5A8

19h40

Toán

 

T. Việt

Toán

 

 

20h30

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

5A9

19h40

Toán

 

T. Việt

Toán

 

 

20h30

T. Anh

Toán

T. Việt

T. Anh

Toán

T.Việt

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 20
Tháng 04 : 554
Năm 2020 : 5.841