Friday, 22/03/2019 - 03:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Dịch Vọng B

Biểu mẫu 06

Biểu mẫu 06

Biểu mẫu 06

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG TIỂU HỌC DỊCH VỌNG B

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường tiểu học, năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

2403

564

471

502

454

412

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

2403

564

471

502

454

412

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

 

 

 

 

 

 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

2044

(85,1%)

 

459

(81,4%)

 

421

(89,4%)

406

(80,9%)

389

(85,7%)

 

369

(89,6%)

 

2

Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

359

(14,9%)

105

(18,6%)

50

(10,6%)

96

(19,1%)

65

(14,3%)

43

(10,4%)

3

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

IV

Số học sinh chia theo kết quả học tập

 

 

 

 

 

 

1

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

2156

(89,7%)

 

512

(90,8%)

 

409

(86,8%)

458

(91,2%)

400

(88,1%)

 

377

(91,5%)

 

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

247

(10,3%)

52

(9,2%)

62

(13,2%)

44

(8,8%)

54

(11,9%)

35

(8,5%)

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

2403

(100%)

564

(100%)

471

(100%)

502

(100%)

454

(100%)

412

(100%)

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)

2403

(100%)

564

(100%)

471

(100%)

502

(100%)

454

(100%)

412

(100%)

b

HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)

82

(3,4%)

2

(0,3%)

5

(1,1%)

11

(2,2%)

23

(5,1%)

41

(9,9%)

2

Ở lại lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

 

 

Cầu Giấy, ngày ….. tháng 5  năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Đỗ Thị Mai

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 65
Tháng 03 : 1.282
Năm 2019 : 3.024